Rajoitettu Snowfox -takuu

1. Takuunantaja

Haltian Products Oy

Yrttipellontie 1D

90230 OULU

Puh. +358 40 565 4615

www.snowfoxfamily.com

2. Takuun soveltamisala ja -alue sekä voimassaoloaika

Tämä takuunantajan rajoitettu takuu koskee vain aitoja Snowfox –tuotteita, jonka on myynyt valtuutettu Haltian Products Oy:n jälleenmyyjä, ja jonka Haltian Products Oy on tarkoittanut myytäväksi Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa tai Kanadassa Takuu myönnetään vain alkuperäisessä myyntipakkauksessa oleviin Snowfox –tuotteisiin.

Rajoitettua takuuta koskevat ehdot USA:ssa ja Kanadassa löytyy Käyttöehdoista.

Takuu ei kata kuluvia osia, kuten akkua, kantolenkkiä, antennia, kuoria, eikä USB-portin suojakumia. Takuu ei kata normaalia kulumista, onnettomuuksista tai varotoimien laiminlyönnistä aiheutuvia vaurioita, väärää varastointia tai huoltoa, kaupallista käyttöä, eikä käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneita vaurioita. Takuu ei kata tuotteeseen liittyviä ohjelmistoja.

Tämä takuu on voimassa yhden (1) vuoden siitä, kun tuote on myyty loppukäyttäjälle ensimmäisen kerran. Tuotteen mahdollinen vaihtaminen ei jatka takuuaikaa.

Omistajavaihdoksesta on ilmoitettava kirjallisesti tukipalveluun www.snowfoxfamily.com/support.

3. Takuun sisältö

Takuunantaja vastaa siitä, että tuotteessa ei takuuaikana ole valmistus- tai materiaalivirheitä.

Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että tavaran virhe johtuu ostajan tai jälleenmyyjän puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu tavaran vääränlainen käsittely tai varastointi. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli tuote on avattu tai sitä on muutettu tai korjattu.

4. Menettely virhetilanteessa

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai jälleenmyyjälle viipymättä siitä hetkestä, kun hän havaitsi virheen, aina kuitenkin ennen takuuajan päättymistä. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tuote on ostettu.

Vian ilmetessä ostajan tulee myös olla yhteydessä tukipalveluun osoitteessa www.snowfoxfamily.com/support ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti saadakseen ohjeet asianmukaisesta takuuprosessista.

5. Vahingonkorvaus

Ellei pakottavasta laista muuta johdu, takuunantaja ei ole korvausvastuussa suorista, epäsuorista tai erityisistä menetyksistä, vahingoista tai kuluista ja takuunantajan korvausvastuu rajoittuu tuotteen ostohintaan. 

6. Takuu ei rajoita lakisääteistä virhevastuuta

Tämä takuu ei poissulje tai rajoita ostajalle kuuluvia pakottavien kuluttajansuojalakien mukaisia oikeuksia.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua