Vaatimustenmukaisuus ja Vastuunrajoitus

Vaatimustenmukaisuus

ce-mark.jpg

Haltian Products Oy vakuuttaa että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Lataa koko vaatimustenmukaisuusvakuutus tästä.

 

Tämä erilliskeräystä osoittava tunnus osoittaa, että Snowfox-tuotteet ovat elektronisia laitteita ja kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE-direktiivi) piiriin. Tuotteissa käytetyt akut kuuluvat paristoista ja akuista säädetyn direktiivin 2006/66/EY piiriin. Määräysten mukaan tämä Snowfox-tuote ja siinä oleva akku on EU-maissa hävitettävä erikseen. Haltian Products Oy suosittelee, että jätteistä ympäristölle ja ihmiselle aiheutuvat haitat minimoidaan myös EU:n ulkopuolisissa maissa noudattamalla paikallisia jätteidenkäsittelymääräyksiä ja hyödyntämällä elektronisten laitteiden, sekä akkujen lajittelua mahdollisuuksien mukaan.

 

Valmistaja

Haltian Products Oy

Yrttipellontie 1D

90230 Oulu

puh. +358 (0) 10 322 3400

www.snowfoxfamily.com

 

Vastuunrajoitus

Näiden käyttöohjeiden tarkoitus on kuluttajan tiedottaminen. Haltian Products Oy ei ole velvollinen korvaamaan mitään vahinkoja, menetyksiä, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, välilliset tai erityiset vahingot, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden tai laitteen käytöstä tai liittyvät käyttöohjeiden tai laitteen käyttöön. 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua