Knappens och signallampornas funktion på SNOWFOX-positioneringstelefonen

Knapp

Håll in knappen i 1 sekund: Du får ett ”tänker på dig”-meddelande till applikationen.
Håll in knappen i 3 sekunder: Du får ett ”ring mig”-meddelande till applikationen.
Omstart: Håll in knappen i 30 sekunder:
Starta enheten: Håll in knappen i 2–3 sekunder.
OBSERVERA: Snowfox-positioneringstelefonen kan endast stängas av via vårdnadshavarens applikation. Snowfox-positioneringstelefonen måste alltid stängas av på platser där man inte får använda trådlös elektronik (till exempel i flygplan).

Signallampan för samtal

Vitt ljus: Ansluter till nätet.
Vit blinkning: Väntar på att enheten registreras för tjänsten (se mer information i avsnittet ” 3. Ta i bruk tjänsten”).
Röd blinkning när du trycker på knappen: enheten är avstängd.
Blå blinkning när du trycker på knappen i 1 sekund: enheten skickar ett ”tänker på dig”-meddelande till applikationen.
Blå blinkning när du trycker på knappen i 3 sekunder: enheten skickar ett ”ring mig”-meddelande till applikationen.
Grön blinkning: Samtal inkommande.
Grön snabb blinkning: Samtalet har inte besvarats.
Grön/Röd blinkning: Programuppdatering pågår.

Signallampa för laddning

Grönt ljus: Batteriet fulladdat.
Rött ljus: Laddning pågår.
Röd blinkning när du trycker på knappen: Laddningen i batteriet är låg, anslut enheten till laddaren.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp