Skapa tillåtna och förbjudna områden

Välj ”Platser” i inställningar.

Lägg till en ny plats genom att peka på plus (+)-ikonen.

OBSERVERA: På grund av begränsningar i GPS-navigeringen kan larm som definierats för mycket små områden eventuellt inte fungera som önskat.

Ansluta platser till Snowfox-positioneringstelefoner: Välj enhet, välj inställningar, peka på plus (+)-ikonen och välj önskad plats.

De tillagda platserna visas i inställningar ”Väntar på aktivering av plats”, tills applikationen registrerar nästa händelse.

OBSERVERA: Om en eller flera platser där telefonen har definierats som ljudlös har angetts för en Snowfox-positioneringstelefon och Snowfox-telefonen inte får en uppdaterad position, hålls den tyst tills nästa position kan mottas.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp