Lägga till vårdnadshavare för SNOWFOX-positioneringstelefonen

Snowfox-positioneringstelefonens innehavare kan lägga till 1–4 betrodda vårdnadshavare. Lägg till vårdnadshavarna via inställningar genom att peka på plus (+)-ikonen under ”Invite guardian”.

OBSERVERA: Vårdnadshavarnas telefonnummer måste anges i internationellt format, börjande med +-symbolen. Landskoder (till exempel 00, 002, 011, 010) duger inte.

Du kan även tillkalla en vårdnadshavare med ett sms. I fall att vårdnadshavaren inte ännu har installerat Snowfox Family-applikationen, innehåller meddelandet en länk till applikationsbutikerna (Google Play eller App Store).

OBSERVERA: Du kan återkalla ett vårdnadshavaranrop genom att välja en tillkallad person på listan och godkänna ångrandet.

Via inställningar kan du även ta bort en tillkallad vårdnadshavare från listan. Efter borttagningen kan personen inte se var enheten rör sig eller några andra uppgifter om den i sin telefon.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp