Anvisningar för säker och korrekt användning

Dessa anvisningar hjälper dig att använda Snowfox-positioneringstelefonen på ett omsorgsfullt och korrekt sätt, vilket är viktigt för alla elektroniska enheter.

 • Enheten är sköljtät (IP54). Den får inte sänkas ner i vatten eller lämnas ute i regnet eller hållas hängande utanpå till exempel ryggsäcken när det regnar, eftersom den då kan utsättas för en alltför stor mängd vatten.
 • Enheten tål inga hårda stötar. Ta detta i beaktande när du hanterar och transporterar enheten i till exempel ryggsäck, ficka eller bär upp den i ett band.
 • Det rekommenderade temperaturintervallet för användning är -10 °C - +60 °C.
 • Använd inte kemikalier för att rengöra telefonen. Torka rent med en lättfuktad duk.
 • Ladda enheten endast med en hel USB-laddare av standardmodell. Se till att föra in kontakten vinkelrätt i enheten och att kontakten är vänd rätt. Använd inte våld för att ansluta laddaren till enheten. När du ansluter enheten till laddaren ska du kontrollera att USB-kontakten inte är fuktig eller smutsig. Ta inte loss skyddsgummit för USB-kontakten från enheten. Ta loss kontakten efter laddning genom att dra den rakt utåt. Använd inte enheten när den laddas.
 • Använd inga vassa verktyg för att rengöra enheten, så att den inte skadas. Detta är särskilt viktigt att iaktta vid USB-kontakten och knapparna.
 • Håll inte enheten för nära örat under långa tidsperioder för att undvika hörselskada.
 • Enheten innehåller små delar. Håll dessa borta från småbarn.

 

 • Iaktta alltid lokala lagar och förordningar.
 • Observera att enheten inte under några omständigheter ersätter en vårdnadshavare eller barnvakt. Ansvaret för den som bär telefonen ligger alltid hos den vuxne.
 • Stäng av enheten på platser där det är förbjudet att använda mobil kommunikationsutrustning eller där den kan orsaka störningar eller risksituationer. Dylika platser kan vara till exempel flygplan, närheten av medicinsk utrustning och sprängningsbyggplatser och till exempel närheten av tankar som innehåller bränslen eller kemikalier.
 • Trådlös utrustning är känslig för störningar som kan påverka dess funktion och prestanda.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp